Mamy nowy statut

Wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości. W nowym statucie uwzględniono propozycje Prezesa KZN Arkadiusza Urbana dotyczące m.in. korekty składu Biura KZN, dzięki czemu mogliśmy utworzyć nowy Departament Nadzoru Właścicielskiego. Wszystko po to, by jeszcze efektywniej realizować swoje zadania. Panie Prezesie – gratulujemy kolejnego sukcesu.

Język | Language
Skip to content