Porozumienie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa zawarte!

Prezes KZN Arkadiusz Urban i Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR Jacek Malicki podpisali dziś porozumienie, którego zamiarem jest wzmocnienie dotychczasowej współpracy. Strony zgodnie zobowiązały się kontynuować rozmowy zmierzające m.in do współpracy w zakresie wzajemnego przekazywania gruntów oraz informacji dotyczących gruntów niezbędnych do realizacji celów obydwu instytucji wynikających z przepisów prawa.

Język | Language
Skip to content