Krajowy Zasób Nieruchomości
ul. Nowy Świat 19
00-029 Warszawa

Czynny w dni robocze w godzinach 8:15 – 16:15

                                                                          P.o. Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości

                                                                                             Arkadiusz Urban

                                                                     e-mail: sekretariat@kzn.gov.pl 

                                                                       sekretariat tel:  22 511 53 50

 

         Marketing i komunikacja

+48 533 367 054

monika.ustrzycka@kzn.gov.pl

 

 

Tu jesteśmy: