Krajowy Zasób Nieruchomości

Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Do najważniejszych zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych.

slider2
Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu. SIM-y (dawne TBS-y) to spółki tzw. not for profit budujące mieszkania społeczne.

Murem za polskim mundurem

Dziękujemy za ofiarną i niebezpieczną służbę, którą pełnicie, stojąc na straży naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa Polski. Strzegąc integralności terytorium naszej Ojczyzny dajecie niezwykłe świadectwo postawy patriotycznej najwyższej próby. Z dumą patrzymy na wasz codzienny trud i poświęcenie.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

KZN AKTUALNOŚCI

Udział Krajowego Zasobu Nieruchomości podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu stanowił ważne źródło promocji instytucji jak ...
Podpisanie umowy w Urzędzie Miasta w Malborku na pierwsze roboty budowlane w Dzierzgoniu w ramach ...
W Urzędzie Miasta w Malborku odbyło się wręczanie symbolicznych czeków z RFRM na wsparcie SIM ...
Spotkanie przedstawicieli Krajowego Zasobu Nieruchomości z 8 samorządami inicjujące powstanie kolejnej spółki na terenie województwa mazowieckiego. Poruszono ...
Kierunek Miasto Szczytno! Podpisanie umowy na budowę pierwszego bloku w ramach SIM KZN-Północ przy ul ...
Nie zwalniamy tempa! Arkadiusz Urban wziął udział w Płońsku w uroczystości podpisania umowy z wykonawcą, ...
2 sierpnia pracownicy KZN - Agnieszka Kerner, Michał Kawecki, Marcin Korowaj oraz Przemysław Staroszczyk otrzymali ...
Spółka SIM SMS zrzesza gminy z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Z kolei SIM Zagłębie ...
14 lipca to oficjalna data założenia nowej spółki Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych - SIM Ziemi Krakowskiej ...
SIM Ziemi Podkarpackiej to wynik współpracy Krajowego Zasobu Nieruchomości wraz z Rzeszowem oraz z Nową ...
Przemyśl, Medyka, Mielec i Sanok to podkarpackie samorządy, w których już wkrótce odbędą się inwestycje ...
Spółka SIM Sudety rozpoczęła inwestycje w 16 z 17 współpracujących z nią gmin. Gotowych jest ...

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Zadania

Krajowy Zasób Nieruchomości jest państwową osobą prawną utworzoną na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości, nowelizowanej Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej postanowieniami, siedzibą KZN jest miasto stołeczne Warszawa. KZN działa na podstawie ustawy i statutu. Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Do najważniejszych zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych i in.

Organizacja

Biuro Krajowego Zasobu Nieruchomości składa się z następujących departamentów: Departamentu Organizacyjnego; Departamentu Gospodarowania Nieruchomościami; Departamentu Rozwoju i Analiz oraz Departamentu Nadzoru Właścicielskiego.

Władze KZN:

Arkadiusz Urban Prezes
Jakub Pyżanowski Zastępca Prezesa 
Piotr Ziubroniewicz Zastępca Prezesa

Rada Nadzorcza KZN:

Jacek Romanowski – Przewodniczący Rady
Jacek Partyka – Członek rady
Mariusz Gietka – Członek rady
Piotr Jastrzębski – Członek rady
Robert Jakubik – Członek Rady
Przemysław Rawa Klocek – Członek Rady
Lidia Kostańska – Członek rady
Dominik Olejnik – Członek Rady


SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu. SIM-y to spółki tzw. not for profit budujące mieszkania społeczne.

Dla kogo mieszkania w SIM?

 • Dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, a mają tzw. „zdolność czynszową”;
 • Dla osób, których dochody są zbyt wysokie, by przyznano im lokal komunalny;
 • Dla osób, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości;
 • Pierwszeństwo najmu będą miały osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1116);
 • Pierwszeństwo najmu będą miały osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705) – tj. osoby, które ukończyły 60. rok życia.

Korzyści z bycia najemcą SIM

 • możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu; umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wysokości do 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego;
 • nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym;
 • dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość rozliczenia partycypacji w czynszu (tzw. „wakacje czynszowe”, dzięki którym najemca przez czas określony w umowie, a w przypadku emerytów – bezterminowo, będzie płacił nawet 20% niższy czynsz);
 • możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat).

Atrakcyjny model finansowania, dzięki któremu stawki czynszu w mieszkaniach SIM są niższe niż na rynku komercyjnym (do 5% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego), dzięki:

 • preferencyjnemu kredytowi udzielanemu SIM przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) do wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia (odsetki od tych kredytów wykupuje Skarb Państwa, dzięki temu BGK może zaoferować niższe oprocentowanie);
 • partycypacji (wkładowi) najemców – maksymalnie 30%;

ponadto, aby ułatwić gminom zakładanie SIM-ów i udział w realizacji społecznych mieszkań czynszowych:

 • rząd proponuje wsparcie finansowe ze specjalnie powołanego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla wszystkich gmin. Na utworzenie nowego SIM lub objęcie udziałów w istniejącym SIM/TBS gmina może pozyskać odpowiednio 3 mln zł lub 10% wartości nowej inwestycji mieszkaniowej SIM/TBS. Wnioski o wsparcie z RFRM można składać do Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN);
 • grant ze środków Funduszu Dopłat do 35% kosztów przedsięwzięcia dla gminy która partycypuje w realizacji mieszkań przez SIM;
 • wprowadzenie możliwości tworzenia przez KZN we współpracy z gminami SIM i przystępowania do istniejących TBS, poprzez obejmowanie w imieniu Skarbu Państwa udziałów w zamian za wnoszone do tych spółek grunty, na których budowane są mieszkania.

Przystąpienie do SIM

Nawiązanie kontaktu. Podpisanie wstępnego porozumienia o współpracy; Podjęcie przez radę gminy uchwał związanych z powołaniem SIM.

Istniejące SIM

Docelowo planujmy, by w każdym województwie powstały dwie spółki SIM lub więcej. Sprawdź, w których miejscowościach zostały już założone Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe.

Planowane SIM

By dołączyć do planowanych spółek SIM prosimy o kontakt: sekretariat@kzn.gov.pl lub sim@kzn.gov.pl

Język | Language
Skip to content