Krajowy Zasób Nieruchomości

Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Do najważniejszych zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych.

-

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu. SIM-y (dawne TBS-y) to spółki tzw. not for profit budujące mieszkania społeczne.

-

Mamy drugi SIM na Mazowszu
Pierwsza spółka na Mazowszu
Murem za polskim mundurem

Dziękujemy za ofiarną i niebezpieczną służbę, którą pełnicie, stojąc na straży naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa Polski. Strzegąc integralności terytorium naszej Ojczyzny dajecie niezwykłe świadectwo postawy patriotycznej najwyższej próby. Z dumą patrzymy na wasz codzienny trud i poświęcenie.

-

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

KZN AKTUALNOŚCI

Ekologiczne rozwiązania w budownictwie mieszkaniowym, finansowanie inwestycji, współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, prawo zamówień publicznych ...
Cztaj więcej..
Polecamy wywiad z panem Arkadiuszem Urbanem prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości dotyczący budowy mieszkań w Wielkopolsce ...
Cztaj więcej..
Dziś na Mazowszu ruszyła pierwsza, pilotażowa kampania informacyjna Krajowego Zasobu Nieruchomości. Można o nas usłyszeć ...
Cztaj więcej..
Kolejny krok na drodze realizacji rządowego programu mieszkaniowego zrobiony! Dziś powołaliśmy drugą spółkę SIM na ...
Cztaj więcej..
"Dziękujemy za ofiarną i niebezpieczną służbę, którą pełnicie, stojąc na straży naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa ...
Cztaj więcej..
Dziś razem z Miasto Mińsk Mazowiecki i Gmina Mińsk Mazowiecki powołaliśmy pierwszą spółkę SIM na ...
Cztaj więcej..
Powołana 7 grudnia spółka SIM Zagłębie to dwudziesta taka spółka w Polsce i czwarta w ...
Cztaj więcej..
24 listopada zawarta została umowa objęcia przez Krajowy Zasób Nieruchomości udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego ...
Cztaj więcej..
Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) wspólnie z przedstawicielami władz gmin: Brzeg, Dobrodzień, Głuchołazy, Grodków, Kluczbork, Lewin ...
Cztaj więcej..
Dotrzymujemy obietnic. Właśnie podpisaliśmy umowę na drugą spółkę SIM w województwie dolnośląskim. To oznacza budowę ...
Cztaj więcej..
28 września na Zamku w Malborku, w obecności wiceministra Karola Rabendy, podpisany został akt notarialny ...
Cztaj więcej..
20 września w Zielonej Górze została powołana spółka SIM KZN Lubuskie Trójmiasto, która zrzesza sześć ...
Cztaj więcej..

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Zadania

Krajowy Zasób Nieruchomości jest osobą prawną utworzoną na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości, nowelizowanej Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej postanowieniami, siedzibą KZN jest miasto stołeczne Warszawa. KZN działa na podstawie ustawy i statutu. Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Do najważniejszych zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych i in. Krajowy Zasób Nieruchomości współuczestniczy w realizacji rządowego programu Mieszkanie Plus.

Organizacja

Biuro Krajowego Zasobu Nieruchomości składa się z następujących departamentów: Departamentu Organizacyjnego; Departamentu Transakcyjnego; Departamentu Technicznego.

Władze KZN:

Arkadiusz Urban Prezes

Jakub Pyżanowski Zastępca Prezesa 

Piotr Ziubroniewicz Zastępca Prezesa


SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu. SIM-y (dawne TBS-y) to spółki tzw. not for profit budujące mieszkania społeczne.

Dla kogo mieszkania w SIM?

Dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

 • Dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, a mają tzw. „zdolność czynszową”;
 • Dla osób, których dochody są zbyt wysokie, by przyznano im lokal komunalny;
 • Dla osób, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości;
 • Pierwszeństwo najmu będą miały osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1116);
 • Pierwszeństwo najmu będą miały osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705) – tj. osoby, które ukończyły 60. rok życia.

Korzyści z bycia najemcą SIM

 • możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu; umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wysokości do 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego;
 • nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym;
 • dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość w przyszłości rozliczenia partycypacji w czynszu (tzw. „wakacje czynszowe”, dzięki którym najemca przez czas określony w umowie, a w przypadku emerytów – bezterminowo, będzie płacił nawet 20% niższy czynsz);
 • możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat).

Atrakcyjny model finansowania, dzięki któremu stawki czynszu w mieszkaniach SIM są niższe niż na rynku komercyjnym (do 5% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego), dzięki:

 • preferencyjnemu kredytowi udzielanemu SIM przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) do wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia (odsetki od tych kredytów wykupuje Skarb Państwa, dzięki temu BGK może zaoferować niższe oprocentowanie);
 • partycypacji (wkładowi) najemców – maksymalnie 30%;

ponadto, aby ułatwić gminom zakładanie SIM-ów i udział w realizacji społecznych mieszkań czynszowych:

 • rząd proponuje wsparcie finansowe ze specjalnie powołanego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla wszystkich gmin. Na utworzenie nowego SIM lub objęcie udziałów w istniejącym SIM/TBS gmina może pozyskać odpowiednio 3 mln zł lub 10% wartości nowej inwestycji mieszkaniowej SIM/TBS. Wnioski o wsparcie z RFRM można składać do Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN);
 • grant ze środków Funduszu Dopłat do 35% kosztów przedsięwzięcia dla gminy która partycypuje w realizacji mieszkań przez SIM;
 • wprowadzenie możliwości tworzenia przez KZN we współpracy z gminami SIM i przystępowania do istniejących TBS, poprzez obejmowanie w imieniu Skarbu Państwa udziałów w zamian za wnoszone do tych spółek grunty, na których budowane są mieszkania.

Przystąpienie do SIM

Nawiązanie kontaktu. Podpisanie wstępnego porozumienia o współpracy; Podjęcie przez radę gminy uchwał związanych z powołaniem SIM.

Istniejące SIM

Docelowo planujmy, by w każdym województwie powstały dwie spółki SIM lub więcej. Sprawdź, w których miejscowościach zostały już założone Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe.

Planowane SIM

By dołączyć do planowanych spółek SIM prosimy o kontakt: sekretariat@kzn.gov.pl lub sim@kzn.gov.pl

Język | Language
Skip to content