Krajowy Zasób Nieruchomości

Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Do najważniejszych zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych.

-

slider2
Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe

Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu. SIM-y (dawne TBS-y) to spółki tzw. not for profit budujące mieszkania społeczne.

-

Murem za polskim mundurem

Dziękujemy za ofiarną i niebezpieczną służbę, którą pełnicie, stojąc na straży naszego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa Polski. Strzegąc integralności terytorium naszej Ojczyzny dajecie niezwykłe świadectwo postawy patriotycznej najwyższej próby. Z dumą patrzymy na wasz codzienny trud i poświęcenie.

-

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

KZN AKTUALNOŚCI

Cykl spotkań roboczych z przedstawicielami Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych trwa. Zarząd KZN pod przewodnictwem prezesa Arkadiusza ...
Czytaj więcej..
Wiceprezes Jakub Pyżanowski reprezentował wczoraj Krajowy Zasób Nieruchomości podczas posiedzenia komisji pracujących nad ustawą o ...
Czytaj więcej..
Postulowana przez Prezesa Arkadiusza Urbana zmiana ustawy o KZN w zakresie możliwości udzielania gruntowych poręczeń przez KZN ...
Czytaj więcej..
Wczoraj odbyło się spotkanie robocze Prezesa KZN-u z przedstawicielami SIM Opolskie Południe. Konsultacje dotyczyły planowanych ...
Czytaj więcej..
Wczoraj odbyło się spotkanie robocze Prezesa KZN-u z przedstawicielami SIM Opolskie. Rozmowy dotyczyły nadchodzących inwestycjach ...
Czytaj więcej..
Ważne rozmowy prezesa Arkadiusza Urbana z prezydentem Tomaszowa Mazowieckiego Marcinem Witko o rozwoju SIM Łódzkie ...
Czytaj więcej..
Wczoraj prezes Arkadiusz Urban spotkał się z v-ce prezydentem Poznania Bartoszem Gussem i poznańską poseł ...
Czytaj więcej..
Cykl spotkań roboczych prezesa Arkadiusza Urbana z prezesami 30-tu SIM-ów jakie utworzyliśmy w ciągu minionego ...
Czytaj więcej..
Wczoraj miało miejsce spotkanie prezesa Arkadiusza Urbana z prezesem Romanem Niesiobędzkim oraz z Pawłem Jeleniem ...
Czytaj więcej..
Postulowana przez prezesa Arkadiusz Urban zmiana ustawy o KZN w zakresie możliwości udzielania gruntowych poręczeń ...
Czytaj więcej..
Wczoraj na wniosek prezesa Arkadiusz Urban - rada nadzorcza KZN jednogłośnie zgodziła się na przekazanie ...
Czytaj więcej..
Prezes Arkadiusz Urban wystąpił jako prelegent podczas World Urban Forum 11 w Katowicach. Podczas panelu ...
Czytaj więcej..

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Zadania

Krajowy Zasób Nieruchomości jest państwową osobą prawną utworzoną na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości, nowelizowanej Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej postanowieniami, siedzibą KZN jest miasto stołeczne Warszawa. KZN działa na podstawie ustawy i statutu. Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Do najważniejszych zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych i in.

Organizacja

Biuro Krajowego Zasobu Nieruchomości składa się z następujących departamentów: Departamentu Organizacyjnego; Departamentu Transakcyjnego; Departamentu Technicznego.

Władze KZN:

Arkadiusz Urban Prezes

Jakub Pyżanowski Zastępca Prezesa 

Piotr Ziubroniewicz Zastępca Prezesa


SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) to filar dokonującego się właśnie przełomu w budowie mieszkań o umiarkowanym czynszu. SIM-y to spółki tzw. not for profit budujące mieszkania społeczne.

Dla kogo mieszkania w SIM?

 • Dla osób, które nie mają zdolności kredytowej, a mają tzw. „zdolność czynszową”;
 • Dla osób, których dochody są zbyt wysokie, by przyznano im lokal komunalny;
 • Dla osób, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości;
 • Pierwszeństwo najmu będą miały osoby wychowujące przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1116);
 • Pierwszeństwo najmu będą miały osoby starsze w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705) – tj. osoby, które ukończyły 60. rok życia.

Korzyści z bycia najemcą SIM

 • możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu; umowa z SIM może jedynie obligować do wniesienia partycypacji w wysokości do 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego;
 • nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym;
 • dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość rozliczenia partycypacji w czynszu (tzw. „wakacje czynszowe”, dzięki którym najemca przez czas określony w umowie, a w przypadku emerytów – bezterminowo, będzie płacił nawet 20% niższy czynsz);
 • możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat).

Atrakcyjny model finansowania, dzięki któremu stawki czynszu w mieszkaniach SIM są niższe niż na rynku komercyjnym (do 5% wartości odtworzeniowej lokalu mieszkalnego), dzięki:

 • preferencyjnemu kredytowi udzielanemu SIM przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) do wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia (odsetki od tych kredytów wykupuje Skarb Państwa, dzięki temu BGK może zaoferować niższe oprocentowanie);
 • partycypacji (wkładowi) najemców – maksymalnie 30%;

ponadto, aby ułatwić gminom zakładanie SIM-ów i udział w realizacji społecznych mieszkań czynszowych:

 • rząd proponuje wsparcie finansowe ze specjalnie powołanego Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla wszystkich gmin. Na utworzenie nowego SIM lub objęcie udziałów w istniejącym SIM/TBS gmina może pozyskać odpowiednio 3 mln zł lub 10% wartości nowej inwestycji mieszkaniowej SIM/TBS. Wnioski o wsparcie z RFRM można składać do Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN);
 • grant ze środków Funduszu Dopłat do 35% kosztów przedsięwzięcia dla gminy która partycypuje w realizacji mieszkań przez SIM;
 • wprowadzenie możliwości tworzenia przez KZN we współpracy z gminami SIM i przystępowania do istniejących TBS, poprzez obejmowanie w imieniu Skarbu Państwa udziałów w zamian za wnoszone do tych spółek grunty, na których budowane są mieszkania.

Przystąpienie do SIM

Nawiązanie kontaktu. Podpisanie wstępnego porozumienia o współpracy; Podjęcie przez radę gminy uchwał związanych z powołaniem SIM.

Istniejące SIM

Docelowo planujmy, by w każdym województwie powstały dwie spółki SIM lub więcej. Sprawdź, w których miejscowościach zostały już założone Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe.

Planowane SIM

By dołączyć do planowanych spółek SIM prosimy o kontakt: sekretariat@kzn.gov.pl lub sim@kzn.gov.pl

Język | Language
Skip to content