KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI

Zadania

Krajowy Zasób Nieruchomości jest państwową osobą prawną utworzoną na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości, nowelizowanej Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z jej postanowieniami, siedzibą KZN jest miasto stołeczne Warszawa. KZN działa na podstawie ustawy i statutu. Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Do najważniejszych zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych i in.

Organizacja

Biuro Krajowego Zasobu Nieruchomości składa się z następujących departamentów: Departamentu Organizacyjnego; Departamentu Gospodarowania Nieruchomościami; Departamentu Rozwoju i Analiz oraz Departamentu Nadzoru Właścicielskiego.

Władze KZN:

Zastępca Prezesa p.o. Prezesa Łukasz Bałajewicz
Zastępca Prezesa Arkadiusz Borek

Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący:
Bartosz Wilk

Członkowie Rady Nadzorczej:
Jacek Partyka
Piotr Jastrzębski
Mariusz Gietka
Dominik Olejnik
Emil Rojek


KZN AKTUALNOŚCI

Dzięki otrzymanemu wsparciu z Funduszu Dopłat w wysokości 15 mln dla gminy Jędrzejów rusza drugi ...
Krajowy Zasób Nieruchomości informuje, że wypłaty wsparcia ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, o ...
Lista nr 1/2024 z dnia 15 lutego 2024 r (pobierz) Źródło: https://www.bgk.pl/bip/lista-nr-12024-z-dnia-15-lutego-2024-r/ ...
2 lutego w Miechowie odbyło się kolejne nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Małopolska sp ...
Szanowni Państwo,w związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Krajowego Zasobu Nieruchomości informujemy, iż sporządzanie wykazów ...
Język | Language
Skip to content