Postulowana przez prezesa Arkadiusz Urban zmiana ustawy o KZN przegłosowana

Postulowana przez prezesa Arkadiusz Urban zmiana ustawy o KZN w zakresie możliwości udzielania gruntowych poręczeń przez KZN dla Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych oraz dołączania nowych gmin do już istniejących SIM-ów przegłosowana. To rewolucja w rozwoju programu SIM-ów.
Panie Prezydencie Andrzej Duda, czekamy na podpis i działamy ze zdwojoną siłą.

Język | Language
Skip to content