Nowa spółka KZN

17 kwietnia br. podpisano akt erekcyjny inicjujący powstanie nowej spółki SIM KZN Ziemi Kutnowskiej sp. z o.o. W tym ważnym spotkaniu oprócz przedstawicieli KZN oraz włodarzy przystępujących do spółki gmin. udział wziął również poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak.

Udziałowcami nowej spółki będzie dziesięć samorządów z województwa łódzkiego, czyli gminy: Łanięta, Krośniewice, Żychlin, Oporów, Daszyna, Grabów, Strzelce, Bedlno, Nowe Ostrowy oraz Krzyżanów.

Statutowym celem działalności spółki będzie budowa mieszkań na wynajem z możliwością dojścia do własności na preferencyjnych warunkach oraz zarządzanie powstałymi w ramach tych inwestycji nieruchomościami.
W poszczególnych gminach planowana jest budowa łącznie 700 mieszkań.

Język | Language
Skip to content