Bartłomiej Druziński, Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości 

 

Bartłomiej Druziński urodził się w 1979 roku w Warszawie. Od 2006 roku związany z Ministerstwem Gospodarki, gdzie zdobywał profesjonalne doświadczenie w zakresie nadzoru właścicielskiego oraz inwestycji. Ponadto, w latach 2013-2018 pełnił funkcję II sekretarza w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Londynie, odpowiadając m.in. za wsparcie polskich przedsiębiorców na rynku brytyjskim we wszelkich aspektach relacji gospodarczych z partnerami brytyjskimi, a także pomoc podmiotom brytyjskim zainteresowanym inwestycjami w Polsce.

Obecnie pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej. Od grudnia 2019 roku, do czasu mianowania na Prezesa, sprawował obowiązki Pełnomocnika ds. organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości.