Nabór wniosków w ramach inwestycji B3.5.1.
Inwestycje w energooszczędne budownictwo mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach.

Granty na energooszczędne mieszkania komunalne, TBS-y oraz SIM-y

Od 1 lutego 2024 r. samorządy ponownie mogą składać wnioski o dofinansowanie budowy energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich i średnich dochodach. Pula wsparcia wynosi ponad pół miliarda złotych, a środki pochodzą z KPO.

Dofinansowaniu podlegać będzie tworzenie mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (mieszkania komunalne), mieszkań chronionych orz mieszkań na wynajem tworzonych z udziałem gminy albo związku międzygminnego (TBS-y i SIM-y). 

Finansowego wsparcia w ramach planu rozwojowego udziela się, jeżeli:

  • wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EPw budynku powstałym w ramach przedsięwzięcia nie przekracza 52 kWh/(m2·rok);
  • przedsięwzięcie nie wyrządza poważnych szkód dla celów środowiskowych;
  • termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia musi zakończyć się do 31 sierpnia 2026 r.

Wsparcie oferowane jest w formie bezzwrotnego grantu (finansowe wsparcie w ramach planu rozwojowego) i łączy się ze wsparciem krajowym udzielanym w ramach programu budownictwa socjalnego i komunalnego.

W przypadku tworzenia energooszczędnych mieszkań dla gospodarstw domowych o niskich dochodach (w tym mieszkań komunalnych), dofinansowanie może wynieść maksymalnie 15 proc. kosztów przedsięwzięcia, a przy mieszkaniach dla gospodarstw domowych o średnich dochodach (mieszkania społeczne czynszowe, w tym SIM/TBS) – 25 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2024 r.

Szczegółowe informacje zostały umieszczone na stronie BIP KZN pod linkiem:
https://kzn.bip.gov.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-w-ramach-inwestycji-b3-5-1-inwestycje-w-energooszczedne-budownictwo-mieszkaniowe-dla-gospodarstw-domowych-o-niskich-i-srednich-dochodach.html

Język | Language
Skip to content