Spotkanie przedstawicieli KZN oraz zespołu ekspertów OECD.

W dniu 08.11.2023 r. w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie przedstawicieli KZN oraz zespołu ekspertów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Spotkanie było efektem zaproszenia do udziału w projekcie badawczym „Wdrożenie reformy mieszkalnictwa” realizowanego na przez OECD na rzecz Polski oraz Czech w ramach Instrumentu Pomocy Technicznej Dyrekcji Generalnej ds. Wspierania Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej. Miało charakter wprowadzający i dotyczyło omówienia zasad działalności KZN, jego struktury oraz roli jaką nasza instytucja spełnia w społecznym budownictwie czynszowym w Polsce.

Projekt będzie realizowany przy udziale licznych instytucji przez najbliższe 2 lata i ma na celu udzielenie wsparcia technicznego zespołu ekspertów OECD w obszarze strategii mieszkaniowej i usług społecznych związanych z mieszkalnictwem w Polsce i Czechach w celu poprawy dostępności i przystępności cenowej mieszkań i opracowania rozwiązań mieszkaniowych na rzecz włączania społecznego.

Język | Language
Skip to content