Uwaga! Od 1 marca 2023 r. ponownie ruszamy z naborem wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Krajowy Zasób Nieruchomości informuje, że od dnia 1 marca 2023 r. będzie przyjmować do rozpatrzenia wnioski o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 33l ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 2224 z późn. zm.) z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Wnioski można składać za pomocą ePUAP-u, wysyłając dokumenty pocztą tradycyjną lub osobiście w sekretariacie KZN (Warszawa, ul. Nowy Świat 19, I piętro).

Język | Language
Skip to content