KZN zacieśnia współpracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Spotkanie z Grzegorzem Gajdą – ekspert Urban Sector Specialist at the European Investment Bank (ekspert ds. Sektora Miejskiego w Europejskim Banku Inwestycyjnym) przybliża nas do nowych form współdziałania Krajowego Zasobu Nieruchomości z EBI. Już wkrótce projekt, który we współpracy z KZN stworzy formy wsparcia dla gmin będących w SIM, a borykających się z problemami w kompleksowym przygotowaniu inwestycji mieszkaniowych. Cd. rozmów o możliwych formach wsparcia kredytowego i współpracy w budownictwie społecznym.

Język | Language
Skip to content