Miliony z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dla 16stu gmin Społecznej inicjatywy Mieszkaniowej w Małopolsce

Prezes KZN Arkadiusz Urban wręczył gminom zrzeszającym SIM Małopolska czeki na kwotę 26 mln złotych. Jest to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na rzecz inwestycji realizowanych w ramach budownictwa społecznego.

Język | Language
Skip to content