Redakcja wyraża zgodę na publikowanie materiałów, pochodzących ze stron internetowych KZN, pod warunkiem przytaczania ich w niezmienionej formie. Prosimy o każdorazowe podanie źródła informacji, a w przypadku publikacji elektronicznej zastosowanie również linku do źródła.