Program Mieszkanie Plus zakłada budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem. Inwestycje są realizowane na zasadach komercyjnych na gruntach będących obecnie w posiadaniu samorządów, inwestorów prywatnych i spółek Skarbu Państwa. Mieszkanie Plus to program powszechny, adresowany do wszystkich grup społecznych. W ramach programu są budowane wysokiej jakości budynki, przyjazne rodzinom i społecznościom lokalnym, spełniające rygorystyczne standardy techniczne i urbanistyczne. Optymalizacja kosztu budowy opartego o standaryzację rozwiązań architektonicznych i wykorzystanie nowoczesnych technologii budowlanych, pozwala oferować czynsze dostępne dla osób słabiej uposażonych.