Krajowy Zasób Nieruchomości

Siedziba KZN, ul. Nowy Świat 19 (drugie piętro), Warszawa

Krajowy Zasób Nieruchomości jest osobą prawną utworzoną na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości, nowelizowanej Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o  zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.  Zgodnie z jej postanowieniami, siedzibą KZN jest miasto stołeczne Warszawa. KZN działa na podstawie ustawy i statutu. Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Do najważniejszych zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych i in. Krajowy Zasób Nieruchomości współuczestniczy w realizacji rządowego programu Mieszkanie Plus. 

Na czele KZN stoi Prezes.

Biuro Krajowego Zasobu Nieruchomości składa się z następujących departamentów:

  • Departamentu Organizacyjnego
  • Departamentu Transakcyjnego
  • Departamentu Technicznego

Siedziba biura znajduje się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 19.

Władze KZN:

Zastępca Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, pełniący obowiązki Prezesa: Arkadiusz Urban

Zastępca Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości: Jarosław Pucek