Krajowy Zasób Nieruchomości

Siedziba KZN, ul. Nowy Świat 19 (drugie piętro), Warszawa

Krajowy Zasób Nieruchomości jest osobą prawną utworzoną na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Ustawa weszła w życie 11 września 2017 roku. Zgodnie z jej postanowieniami, siedzibą KZN jest miasto stołeczne Warszawa. KZN działa na podstawie ustawy i statutu. Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Do najważniejszych zadań KZN należy m.in. gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu, tworzenie warunków do zwiększenia dostępności mieszkań, podejmowanie działań mających na celu realizację inwestycji mieszkaniowych, tworzenie warunków ułatwiających powstawanie mieszkań gminnych i in. Krajowy Zasób Nieruchomości współuczestniczy w realizacji rządowego programu Mieszkanie Plus. 

Biuro Krajowego Zasobu Nieruchomości składa się z czterech departamentów:

  • Departamentu Organizacyjnego
  • Departamentu Gospodarowania Nieruchomościami
  • Departamentu Strategii i Analiz
  • Biura Prezesa

Siedziba biura znajduje się w Warszawie przy ul. Nowy Świat 19.

Władze KZN:

Pełnomocnik do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości:  Bartłomiej Druziński