Informujemy, że na portalu Geoportal znajduje się mapa z zaznaczonymi gruntami KZN, które mogą zostać wykorzystane pod budownictwo mieszkaniowe. . Zamieszczona na portalu mapa wskazuje m.in. województwa, na terenie których planowana jest budowa Mieszkań Plus, liczbę inwestycji w poszczególnych województwach, lokalizację oraz szacunkową powierzchnię planowanych inwestycji, a także potencjalną liczbę mieszkań mogących powstać na danej działce.