Program Mieszkanie Plus skierowany jest również do przedsiębiorców. Zapewnia im wiele korzyści jak np. szybszą od standardowej ścieżkę realizacji inwestycji. Dzięki tzw. specustawie mieszkaniowej, uproszczeniu uległy procedury przygotowania inwestycji mieszkaniowych, a przedsiębiorcy zyskali możliwość budowy na gruntach, które nie były wcześniej brane pod uwagę w budownictwie mieszkaniowym.

Zapraszamy do współpracy inwestorów, którzy dysponują inwestycjami mieszkaniowymi lub posiadają tereny pod zabudowę w systemie wielorodzinnym. W celu zgłoszenia chęci współpracy prosimy o kontakt na adres mailowy: sekretariat@kzn.gov.pl

Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej programu: www.mieszkanieplus.gov.pl