Spotkanie z włodarzami samorządów powiatu oleckiego

Na spotkaniu obecny był Paweł Krassowski – Doradca ds. Społecznego Budownictwa Czynszowego KZN. Tematy, które zostały poruszone to m.in.:

  • Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe,
  • Klastry Energetyczne,
  • Lokalne Partnerstwa do spraw Wody.
Język | Language
Skip to content