Krajowy Zasób Nieruchomości na posiedzeniu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Lubelszczyzny

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku Gmin Lubelszczyzny obecny był Doradca ds. SIM Krzysztof Juściński, który przedstawił ideę tworzenia mieszkań w ramach SIM. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele gmin z powiatów: tomaszowskiego, hrubieszowskiego oraz zamojskiego.

Język | Language
Skip to content