Gmina Ostrów Mazowiecka zainteresowana programem Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych!

Burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer zorganizował spotkanie, które z pewnością pozytywnie wpłynie na rozwój mieszkalnictwa na tym terenie. W Urzędzie Miasta, 16 maja spotkali się przedstawiciele Gminy Ostrów Mazowiecka, Wójt Gminy Wąsewo Rafał Kowalczyk, prezes TBS Mariusz Pieńkos oraz Wiceprezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Piotr Skłodowski. Spotkanie miało na celu przedstawienie przez przedstawicieli KZN, czyli Piotra Wrześniaka – Doradcy ds. SIM oraz Pawła Krassowskiego z Departamentu Nadzoru Właścicielskiego założeń programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.

Spotkanie trwało ponad dwie godziny i zaowocowało zainteresowaniem programem SIM i tym samym dużą ilością pytań i dyskusji. Efektem jest zaproszenie przedstawicieli KZN przez Pana Burmistrza Jerzego Bauera na spotkanie z przedstawicielami wszystkich gmin z powiatu ostrowskiego, które odbędzie się 12 czerwca. 

Język | Language
Skip to content