Podpisaliśmy porozumienie z WOT

Dziś w południe w siedzibie Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu Prezes KZN Arkadiusz Urban i Generał Wiesław Kukuła podpisali porozumienie o współpracy. Dokument zakłada m.in. wzajemną wymianę informacji i doświadczeń, współpracę szkoleniową oraz wzmacnianie zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zawarte porozumienie określa również sposób wsparcia żołnierzy WOT będących jednocześnie pracownikami KZN. Mamy nadzieję na długą i udaną współpracę.

Język | Language
Skip to content