Świętokrzyskie Forum Gospodarcze

Wczoraj Prezes KZN Arkadiusz Urban wziął udział w Świętokrzyskim Forum Gospodarczym, które odbyło się w miejscowości Busko – Zdrój. Forum skierowane było do przedsiębiorców z Województwa Świętokrzyskiego. W trakcie wydarzenia swoją ofertę dla przedsiębiorców przedstawiła Agencja Rozwoju Przemysłu ARP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP oraz Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości FPPP. Powyższe instytucje posiadają szeroką ofertę dla MŚP w postaci programów finansujących inwestycje i innych narzędzi wsparcia. W programie przewidziano panele dyskusyjne, wystąpienia zaproszonych gości oraz prezentacje. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz świętokrzyskiego Posła Michała Cieślaka.

Język | Language
Skip to content