Nieruchomości na sprzedaż – przetarg!

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Ramiszowskiej:

PREZES KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Zasobu KZN położonej we Wrocławiu przy ul. Ramiszowskiej, obręb 0058 Poświętne, o powierzchni 3114 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako niezabudowana działka gruntu nr 5/12.

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Ramiszowskiej (bip.gov.pl)

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Bałtyckiej/Osobowickiej

PREZES KRAJOWEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości zwana dalej „ustawą” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1961) ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Zasobu KZN położonej we Wrocławiu przy ul. Bałtyckiej/Osobowickiej, obręb 0061 Różanka, o powierzchni 2 732 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako niezabudowana działka gruntu nr 199/5.

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Bałtyckiej/Osobowickiej (bip.gov.pl)

Serdecznie zapraszamy do udziału w przetargach!

Język | Language
Skip to content