• KZN - z ostatniej chwili

    Inwestycja na szóstkę!

    Sześć gmin z województwa Łódzkiego podpisało dziś porozumienie dotyczące realizacji inwestycji mieszkaniowych z prezesem Krajowego Zasobu Nieruchomości panem Bartłomiejem Druzińskim. Według ostrożnych szacunków na tych terenach może zostać wybudowanych ok. 500 mieszkań. – Jestem przekonany że dzięki podpisanemu dziś porozumieniu ziemia łódzka odzyska miano ziemi obiecanej – podkreślił wagę wydarzenia wicepremier Jarosław Gowin. Dzisiejsze porozumienie zawdzięczamy uruchomieniu Pakietu Mieszkaniowego, czyli nowego programu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Pakiet Mieszkaniowy stanowi impuls do rozwoju nowoczesnego budownictwa zakładającego zarówno preferencyjny wynajem jak i dojście do własności. – Chciałbym dziś wygłosić wielki hymn pochwalny na cześć samorządowców. Polska tym szybciej wydźwignie się z problemów mieszkaniowych im lepsza będzie współpraca rządu z…

  • KZN - z ostatniej chwili

    Nowy ład mieszkaniowy

    To rozwiązanie, które dziś uruchamiamy w Stalowej Woli, ma charakter przełomowy – powiedział, otwierając konferencję, premier Jarosław Gowin. W Stalowej Woli podpisano porozumienie pomiędzy Krajowym Zasobem Nieruchomości a miastem dotyczące współpracy, której efektem ma być realizacja wspólnej inwestycji mieszkaniowej na obszarze osiedla Charzewice. 1 lutego 2021 roku przedstawiciel KZN, prezes Bartłomiej Druziński i prezydent Stalowej Woli, pan Lucjusz Nadbereżny, w obecności przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, pana premiera Jarosława Gowina i pani minister Anny Korneckiej, podpisali porozumienie, które przybliża powołanie spółki (SIM) realizującej rządowe i samorządowe cele mieszkaniowe w Stalowej Woli. – Stalowa Wola to młode i pełne energii miasto. Odważne inicjatywy w zakresie mieszkalnictwa z pewnością będą wspierać…

Język | Language
Skip to content