Budownictwo, mieszkalnictwo i zagospodarowanie przestrzenne od 22 stycznia 2018 r. są zadaniami Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Premier podpisał rozporządzenie 19 stycznia 2018 r. Trzy dni później, wraz z publikacją w Dzienniku Ustaw, nowe prawo weszło w życie. Formalnie oznacza to, że od 22 stycznia 2018 r. Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje dwoma działami administracji rządowej. Pierwszy to budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. Drugi to rozwój regionalny, czyli sprawy związane strategiami rozwoju kraju, polityką regionalną i funduszami europejskimi. Ministrowi podlegają też Główny Geodeta Kraju i Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

– Budownictwo równa się inwestycje. Inwestycje rozwojowe w większości przypadków związane są z budownictwem. Zatem włączenie całego działu “budownictwo” do kompetencji Ministra Inwestycji i Rozwoju jest naturalną konsekwencją podjętych przez nas zmian strukturalnych w rządzie – skomentował minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Politykę mieszkaniową państwa koordynował będzie Prezes Rady Ministrów, który będzie także kontrolował jej realizację. Oznacza to, że premier będzie sprawował bezpośredni nadzór nad realizacją programu Mieszkanie Plus.